گاهی اختلاف دو الاغ باعث سقوط ملتها میشود....

جملات زیبا