مطالعه خشاب اندیشه ات را پر میکند...


جملات زیبای من و تو