اعتماد بیش از حد، شما را می کُشد . . .

جملات زیبای من و تو