میهن: اما این کار خلاف عرفه

پدر مانی: عرف یه قراریه که مردم خودشون بین خودشون میزارن/و معنیش این نیست که نمیشه خلافش عمل کرد....

از فیلم شام آخر 1380

دیالوگ های زیبا