دانلود یکی دیگر از ترانه های ماندگار تاریخ موسیقی ایران به نام جوانی خواننده : حسین قوامیاهنگ » جوانی
خواننده : حسین قوامی
آهنگساز:حسین یاحقی

---------------------------
ای ، جوانی رفتی زدستم درخون نشستم
جوانی ، کجایی ، چرا رفتی که من از تو طرفی نبستم
غم پیری ، نبود دیری که درهم ، شکستم


جوانی را زکف داده‌ام رایگانی

کنون حسرت ، برم روز و شب برجوانی

نه هوشیار و نه مستم ...... ندانم که کی هستم جوانی ، چو رفتی تو زدستم

ندیدم سود از جوانی ، در زندگانی چه حاصل از زندگانی دور از جوانی

جفاها ، کشیدم دردا که دیدم از مهربانان ، نامهربانی
غمت را ، نهفتم درسینه اما با کس نگفتم ، راز نهانی

ندیدم سود از جوانی ، در زندگانی چه حاصل از زندگانی دور از جوانی

تویی جلوة شبابم که چون جویمت نیابم
امیدم ، کجایی ، کجایی اگر در برم نیایی
بسازم با سوز هجر و ، داغ جدایی
بسازم با سوز هجر و ، داغ جدایی....
دانلود