این پسرایی که با موتور و با 5 دقیقه مذاکره؛
دخترایی که منتظر بی.ام.و و لکسوس وایسادن رو
سوار میکنن و میبرن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اینا رو باید برد واسه مذاکرات هسته ای!
اینا اجازه غنی سازی که هیچ، اجازه ساخت بمب اتم رو هم میگیرن!:))

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله