سوال شرعی امیـــــــــــــــــــــــــــــــــــر:
داستان از این قراره امروز با دوس دخترم بیرون بودم، تا رسیدم خونه دست كردم تو جیبم دیدم گوشیم نیست! زنگ زدم كسی جواب نداد!
مسیری رو كه پیاده اومده بودم برگشتم، نبود منم جوگیر!!!
گفتم خدایا اگه پیدا بشه یه گوسفند میكشم!!!
خلاصه با حال و روز داغون برگشتم خونه،
زنگ زدم به دوس دخترم گفتم:عزیزم من گوشیم گم شده، اگه زنگ زدی یا اس.ام.اس دادی جواب ندادم نگران نشو
گفت نه عزیزم من نگران نشدم چون گوشیتو توی کیف من جا گذاشتی. ولی نیوشا جون ومهسا جون و عسل جون تا حالا كلی اس.ام.اس دادن و یك بند هم دارن زنگ میزنن! فكر كنم اونا خیلی نگرانت شدن.
گوشیتو میندازم تو سطل آشغال كنار در ورودی همون پارك خراب شده ای كه با توی عوضی توش آشنا شدم. دیگه هم به من زنگ نزن باااای ...!

حالا سوال شرعی : من الان باید گوسفند بكشم یا نباید ؟.....